Skip to content

Ergotherapie

Ergotherapie

Oncologie en ergotherapie

Als u geconfronteerd word met een chronische aandoening, zoals kanker, kunnen dagelijkse activiteiten en handelingen die voorheen heel zelfsprekend waren, dit ineens niet meer zijn.

Met dagelijkse activiteiten bedoelen we o.a. jezelf wassen en aankleden, maar ook huishoudelijke taken, werken en het uitvoeren van hobby’s.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de vermoeidheid meer op de voorgrond is komen te staan, of dat er door bestraling bepaalde bewegingen niet of beperkt mogelijk zijn waardoor taken moeilijk uitvoerbaar worden.

Dan komt ergotherapie om de hoek kijken!

Ergotherapie richt zich op het weer zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld door te kijken naar op welke manier iemand taken uitvoert, door de inzet van hulpmiddelen of het zoeken naar een balans tussen rust en activiteit.

Binnen de oncologie merken we dat deze problemen zich voornamelijk voordoen op het gebied van vermoeidheid, bepaalde bewegingen niet of beperkt mogelijk zijn waardoor taken moeilijk uitvoerbaar worden of cognitieve klachten (zoals problemen met geheugen of concentratie).

Ergotherapie kan van meerwaarde zijn in alle fasen, zowel de curatieve, herstel-, palliatieve en terminale fase.

De oncologische ergotherapeut kan begeleiding bieden bij het aanleren van nieuwe strategieën met betrekking tot problemen op het gebied van geheugen of concentratie. Bij vermoeidheidsklachten kunnen we voorlichting geven over vermoeidheid, het in kaart brengen van de activiteiten waardoor de vermoeidheid ontstaat en begeleiding bij het opbouwen van activiteiten, helpen bij uw dag indeling of het vinden van een balans.

Andere onderwerpen waar de ergotherapeut over mee kan denken:

  • Zit- en lighoudingen (voorlichting, educatie en advisering over houdingsveranderingen)
  • Terugkeer naar werk (voorlichting, educatie en belasting- belastbaarheid in kaart brengen)
  • Begeleiden van mantelzorger (tiladviezen, informatie en begeleiding aanvragen met betrekking tot hulpmiddelen en voorzieningen).
  • Strategieën aanleren bij cognitieve problematiek
  • Belasting/belastbaarheid; om leren gaan met klachten van vermoeidheid en energieverdeling binnen het dagelijkse handelen

Bij een eerste intake zal er gestart worden met een gesprek waarin we achterhalen wat de zaken zijn waar u tegenaan loopt. Ergotherapie kan op ieder moment ingezet worden. Zowel tijdens de curatieve fase, tijdens de herstelperiode, terminale fase of in het palliatieve stadium kan een ergotherapeut met u meedenken en adviseren. Het streven zal steeds zijn dat u in staat bent zoveel mogelijk zelfstandig en naar tevredenheid te handelen of het comfort te vergroten.

Up-to-date

We werken binnen het oncologisch expertisecentrum volgens de laatste (wetenschappelijke) inzichten. Zo kunt u er zeker van zijn dat we de kwalitatief goede zorg bieden.

Samenwerken

Bij een ingrijpende diagnose zoals kanker is samenwerken erg belangrijk.

Onder samenwerken verstaan wij in de eerste plaats de samenwerking tussen cliënt (met zijn/haar naasten) en ons als behandelaren. Samen, vormen wij een team waarbij we kijken waar iemand naartoe wil, op basis van wat wél nog kan.

Daarnaast vinden we nauwe samenwerking en korte lijntjes tussen de behandelaren van het oncologisch expertisecentrum erg belangrijk. Zo kunnen we de behandeling optimaliseren.

Vergoeding

Ergotherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van een huisarts of specialist een ergotherapeut kunt bezoeken.

Er worden 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Bij sommige aanvullende verzekeringen kunnen dit meer dan 10 uur zijn. Kijk daarom goed vooraf in de polis.

Hulpmiddelen

Is er een behoefte aan hulpmiddelen dan kan onze ergotherapeut deze voor u aanvragen bij Medicura.
Het hulpmiddel wordt volledig vergoed door uw basisverzekering en gratis thuisbezorgd.
Aanvragen kan ook direct bij Medicura:

www.medicura.nl/lenen.html

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie?

Neem contact met ons op