Skip to content

Coaching

Coaching

Coaching en Oncologie

Wij helpen je om weer grip te krijgen op wat jij belangrijk vindt in je leven!

Een coachtraject kan starten in alle fases van de behandelingen, vanaf de diagnose of misschien pas jaren daarna. Onze doelgroep bestaat uit mensen met kanker en of hun naasten.

Veel mensen hebben het gevoel dat ze geleefd worden in de periode voor, tijdens of net na de behandelingen. De ziekte kan verschillende levensvragen oproepen die gaan over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Maar ook over vermoeidheid, angst, onzekerheid of toekomst. Het bespreken van deze vragen met een coach bij kanker kan tot inzichten leiden, dit kan helpen om op een andere manier in het leven te staan en belemmeringen weg te nemen.

Geen wachttijden!

Aan het eerste consult gaat altijd een intake vooraf

Er is geen verwijzing  nodig vanuit een (huis)arts. Na telefonische aanmelding heeft men binnen een week een gratis kennismaking met een coach en deze kan thuis plaats vinden.

Vergoeding

Er zijn zorgverzekeringen die een gedeelte van de coaching vergoeden. De vergoeding kan men vinden in de ziektekostenverzekeringspolis of navragen bij de zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie?

Neem contact met ons op