Skip to content

Bedrijven

Bedrijven

Coaching werknemer en kanker.

Werken is gezond en geeft ritme en kwaliteit aan uw leven. Tijdige inschakeling van OECW re-integratie kan ook latere problemen of uitval voorkomen, zo blijkt uit de praktijk. Hierdoor is het van belang dat er op tijd een goed plan van aanpak wordt gemaakt met de behoeftes en verwachtingen van de werknemer.

Neem contact op voor een gratis adviesgesprek zodat we samen kunnen kijken wat we voor u en uw werkgever hierin kunnen betekenen. 
 
Heeft u vragen over wet- en regelgeving betreffende uw situatie dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met OECW – Libra werk en re-integratie.
 

Problemen die bij kaker en de behandeling veel voorkomen zijn

  • vermoeidheid,
  • geheugenproblemen en
  • moeite met focussen.
  • Vaak merken mensen dat ze de ene dag veel minder aankunnen dan de andere.

Die verschijnselen zijn normaal bij kanker, maar daarom niet minder vervelend.

We helpen werknemers met het combineren van sport, ADL activiteiten, herstel, werkhervatting en al hun andere taken en verantwoordelijkheden. We begeleiden werkgevers bij het bieden van de beste ondersteuning aan hun medewerker.

Bij kanker is elke situatie uniek.

Werken aan uw herstel gaat beter als u daarnaast weer aan het werk kan gaan. Dat vinden wij niet alleen, daar is veel bewijs voor. Uit de wetenschap én uit de praktijk.

Soms kan alleen de inrichting van de weekagenda al een hele klus zijn. Zeker als u vaak moe bent, u nog lang niet de oude voelt en bezig bent te verwerken wat u nou eigenlijk overkomen is. U krijgt concrete en praktische hulp. We helpen u door te ordenen, inzicht te geven in uw situatie en te coachen.

Bij re-integratietrajecten betrekken we de leidinggevende nadrukkelijk. We helpen de adviezen van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige in praktijk te brengen. Naast voorlichting is een belangrijk aspect van onze begeleiding het helpen met communicatie in de werkomgeving. Daarbij gaan we niet tussen werkgever en medewerker in zitten maar faciliteren we beide kanten om samen tot afspraken te komen.

We kiezen geen kant en werken vanuit een neutrale positie om een zo goed mogelijk resultaat neer te kunnen zetten. Dit alles doen we door een aangepast programma op te stellen per client.

De basis bestaat uit 1 jaar begeleid trainen 2x per week, 8 coaching sessies, 4 uur Ergotherapie en 5 uur Diëtiek. Voeding en gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk maar helemaal als uw lichaam alles nodig heeft om weer te kunnen herstellen van deze ziekte en al de bijbehorende behandelingen.

Coaching

Coaching is een vorm van ondersteuning een ruggensteun in een periode waarin alles nieuw is en grenzen opnieuw verkend moeten worden. Het gaat hierbij onder meer om inzicht krijgen in waar u staat, verschillende scenario’s verkennen, belemmeringen en overtuigingen leren loslaten en nieuwe paden en uitdagingen te verkennen. We helpen u keuzes te maken in welk werk u oppakt of aanneemt.

Wanneer

Kanker kent vele verschijningsvormen en brengt even zo vele specifieke klachten en problemen met zich mee. Toch volgt het verloop van iemands werkvermogen tijdens de ziektefasen in de meeste gevallen hetzelfde patroon:

Iedere ziektefase heeft kenmerken die uniek zijn voor het verloop van het werkvermogen bij kanker. Het meest in het oog springende kenmerk is dat u van behandelingen in eerste instantie zieker wordt en dat de krachten en het werkvermogen afnemen totdat de behandelingen zijn afgerond. Ook nabehandelingen kunnen gevolgen hebben, maar gelijktijdig start dan toch de fase van herstel en re-integratie.

ziektefasen_werkvermogen_bij_kanker

Het beste moment om OECW re-integratie voor een werknemer in te schakelen is tijdens de behandelfase of direct bij de herstel en re-integratie fase. Om het trainen en diëtiek op te starten tijdens de behandelfase vallen mensen minder ver terug in hun conditie en kracht, zijn ze minder vermoeid ,zijn er minder complicaties en herstellen ze sneller in de herstelfase waardoor deze met 3 tot 6 maanden korter wordt. De werkelijkheid is weerbarstiger en het verloop van herstel en re-integratie is grilliger door op tijd te starten verloopt deze lijn minder grillig. De oranje lijn geeft een realistische ontwikkeling weer. De lijn is getand om te benadrukken dat re-integratie niet in een rechte lijn verloopt, dat er perioden zijn waarin u minder kan dan u zou willen, wanneer het verstandig is af en toe gas terug te nemen met de goede begeleiding op het juiste moment verloopt dit proces vloeiender.

Tarieven

Tarieven zijn op te vragen bij OECW

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie?

Neem contact met ons op

- Volg ons ook op social media -